Reklamacje i zwroty

1.W chwili doręczenia paczki zobowiązani są Państwo sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem zdroweodżywki.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę przesyłki i kuriera.
2.Dbamy o to, aby fotografie na stronie zdroweodżywki.pl prezentowały towar dokładnie taki, jaki Państwo otrzymają po dokonaniu zakupu. W niektórych przypadkach mogą Państwo zaobserwować różnice, niebędące podstawą reklamacji, wynikające z następujących powodów:
-Różnica pojemności. Ze względu na to, że produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie produktu o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą nie zgadzać się. Przykładowo wszystkie produkty mogą mieć zdjęcie opakowania 150 kapsułek, a ono nie będzie identyczne kształtem z opakowaniem 250 kapsułek.
-Różnica serii. Ze względu na częste zmiany szaty graficznej produktów, może zdarzyć się, że fotografia będzie się różniła od otrzymanego produktu. Dotyczy to tylko i wyłącznie szaty graficznej. Natomiast skład oraz wielkość opakowania muszą pozostawać identyczne.
-Niedoskonałość fotografii. Staramy się, aby kolory zdjęć były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, jednakże mogą czasem wystąpić różnice odcieni.
3.Nie uznaje się reklamacji związanej ze spożyciem towarów, których efekt i oddziaływanie na Klienta nie spełniło jego indywidualnych oczekiwań.
4.Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Pieniądze Klient otrzymuje przelewem bankowym (dlatego prosimy podać dokładny numer konta). Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Rezygnację należy złożyć na piśmie (zalączniki reklamacji do pobrania). Produkt należy odesłać z
oświadczeniem i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) na adres : Helios ul. Gabriela Narutowicza 54 , 41-205 Sosnowiec.
5.Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem, klientowi przysługuje w pierwszej kolejności prawo do wymiany towaru objętego wadą na towar wolny od wad (należy wypełnić formularz), w przypadku braku możliwości spełnienia tego żądania przez Sprzedającego, klient może żądać zwrotu pieniędzy.
6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia w formie pisemnej oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji również w formie pisemnej lub mailowej.

Niespełnienie powyższych warunków może skutkować odrzuceniem reklamacji.

Formularz zwrotu:

Formularz reklamacji: